Phương xa

Tác giả:

Phương xa ấy có hồng bao nhiêu nắng
Có nắng nào rớm má tuổi mơ xưa ?
Phương xa òa xanh bao nhiêu mưa
Có mưa nào óng mùa nặng em trắng nuốt ?

Phương xa lang thang mấy mùa cỏ mượt
Có lối nào phấp phỏng gót em qua ?
Phương xa tưng bừng mấy vạn loài hoa
Có hoa nào ngây hương môi em chớm ?

Vậy em ơi đừng ở mãi phương xa
Về tìm anh vườn quê sương lạnh rớm
Chỉ một tiếng vành khuyên
Rơi liệng hoa bưởi muộn
Đủ cho em dậy thì một dáng thì xuân
Vòng tay anh ôm vẹn cõi riêng trần
Không phân vân cành li tan nghiêng ngó cửa
Vừa dựng trăng đã nồng nàn hoa sữa
Đi tận cùng trời trải lụa đón tê mê

Phương xa ơi! Sao chưa thả em về ?

Thảo luận cho bài: "Phương xa"