Phút cầm tay

Tác giả:

Rồi một phút bất ngờ
Bàn tay anh rộng mở
Giữa lòng bàn tay đó
Tay em còn ngẩn ngơ…
Ôi cái phút bất ngờ
Mở ra nghìn phút nhớ…

Thảo luận cho bài: "Phút cầm tay"