Phút Cuối Bên Anh

Tác giả:

Chia tay anh lần cuối
Mai xa nhau thật rồi
Lời yêu thương chưa nói
Thuyền tình đã xa khơi

Hôn anh một lần này
Tháng hạ trời mưa bay
Thương yêu chi đến muộn
Nên cánh én lạc bầy

Anh đi về nơi ấy
Tình rồi cũng theo chân
Anh đi về nơi ấy
Là chia biệt nghìn trùng

Tình em anh có giữ
Xa anh chiều nay mưa
Trái tim em rạn vỡ
Theo anh đã mấy mùa

Chia tay nhau anh nhé
Đường anh đi có vui
Có biết em lệ nhỏ
Thành dòng nhớ xa xôi

Anh đi về bên ấy
Em mãi chờ đợi người
Mưa qua hồn giá buốt
Khi người bỏ xa tôi

Thảo luận cho bài: "Phút Cuối Bên Anh"