Phút Diệu Huyền

Tác giả:

Có những phút diệu huyền như ảo mộng
Thoáng buồn vui tan biến lộng vào mây

Kiếp phong sương nhạt nắng cõi trời Tây

Ai biết được những ngày sau còn lại ?!

Phút diệu huyền nghe nhẹ nhàng êm ái

Quên hết rồi, đời con gái đi qua

Thân phiêu bạt cũng mờ xa mất hút

Phút diệu huyền im lặng ở lòng ta.

Thảo luận cho bài: "Phút Diệu Huyền"