Phút Lâm Chung

Tác giả:

Bước chân thần chết đi vào
Chợt thân xác lạnh cúi đầu đi ra
Mặt quen kìa nét sương pha
Từng khuôn mặt lạ bỗng oà khóc lên!

Thảo luận cho bài: "Phút Lâm Chung"