Qua Bến Cũ

Tác giả:

Hôm nay ta về bến xưa
Trên con thuyền nát chiều mưa nước tràn
Bến xưa đò dọc đò ngang
Thuyền ta sóng dạt đưa sang bến người
Đêm nghe vỡ tiếng ai cười
Ừ, trên bến cũ có người đang vui
Đêm sáng trăng, sáng một trời
Mà sao tối một phương đời ta đi

nguyễn-thanh-khiết
6/09

Thảo luận cho bài: "Qua Bến Cũ"