Qua Bến Năm Xưa

Tác giả:

Hoàng Giác


Trình bày:
Khánh Ly

Trình bày:
Khánh Ly

1949

Tango

Kiếp giang hồ đây đó biết đâu là bến bờ
Bến xưa còn hay lời ước phai mờ .

Mấy thu thuyền xa bến, nước trôi lời ước nguyện
Cố nhân ngơ ngác chờ hình bóng thuyền mơ .

Giòng sông vẫn êm đềm còn in bóng thuyền xưa
Bóng thuyền vô tình lờ lững xuôi dòng .

Đò đi khách se lòng, càng xa vắng càng mong
khách còn qua đò còn nhớ bóng mơ .

Ai nào biết đâu
Muôn trùng nhưng lòng nhớ nhau.
Dòng nước êm gợn bao sóng buồn .
Đời éo le gieo sầu lệ tuôn.

Xa xa tìm đâu thuyền ai, con thuyền mơ hồ .
Bao ngày bên bờ sông hoa úa
theo giòng xuôi đi tìm bóng xưa.

Đâu người mến thương, bên giòng sông lòng thầm vương.
Nhắn người nay xa vắng với heo may ta về bến xưa.

Thảo luận cho bài: "Qua Bến Năm Xưa"