Qua Cầu Gió Bay

Tác giả:


Dân ca miền Bắc


Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay

Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi

Breeze Over the Bridge
Northern folk song

1. Out of love, I gave you my treasured coat off my back
Returning home, I told ma ‘n pa:
“Over the bridge, the wind blew it away!”

2. Out of love, I gave you the ring off my finger
Returning home, I told ma ‘n pa:
“Over the bridge, it felt!”
3. Out of love, I gave you my beloved hat off my head
Returning home, I told ma ‘n pa:
“Over the bridge, the wind blew it away!”


Thảo luận cho bài: "Qua Cầu Gió Bay"