Qua cửa Gianh

Tác giả:

Ba khuynh thương hải nhập,
Thuỷ dẫn bích phong lai.
Kim cổ như hành khách,
Giang sơn vãng phục hồi.

Dịch nghĩa

Sóng nghiêng biển xanh mà trút vào,
Nước dẫn gió biếc cùng lùa tới.
Cái nay và cái xưa cũng như người đi đường,
Giang sơn đi qua rồi đi lại.

 

Thanh Hà cũng có tên là Thanh Khê, tức cửa biển sông Gianh, Quảng Bình.

 

Thảo luận cho bài: "Qua cửa Gianh"