Qua cửa Mễ Sở thăm bạn Lê Trác Phong

Tác giả:

Phàm chuyển Văn Giang lộ,
Lâu khai Mễ Sở quan.
Tế thiên duy lục thụ,
Bình địa thất thanh sơn.
Hứng tá xuân đào tráng,
Tâm như điếu đĩnh nhàn.
Cố nhân gia thử ngạn,
Mạc cấp độ tiền loan!

Dịch nghĩa

Thuyền buồm qua Văn Giang
Qua Mễ Sở thấy lầu nhô ra.
Giữa trời chỉ có cây cối xanh ngắt một màu.
Đất bằng làm mất vẻ non xanh (không ai biết đâu là núi)
Nhờ có sóng xuân mà hứng thơ ta càng thêm mạnh.
Lòng ta thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi như chiếc thuyền câu kia vậy.
Bạn xưa, nhà ở bên bờ sông (gần đó nào phải đâu xa)
Đừng vội gì vượt qua khúc sông trước mặt.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Qua cửa Mễ Sở thăm bạn Lê Trác Phong"