Qua đò Sơn Thuỷ

Tác giả:

Liên sơn hoành dã bôn,
Lạc thuỷ nhất phong tôn.
Bích luỹ y cô chuý,
Ba đào tước bán căn.
Tà dương cách lãnh tận,
Yên cảnh dữ khê hồn.
Đoản trạo nghinh lâu chuyển,
Đào hoa nhược tố nguyên.

Dịch nghĩa

Một “bầy” núi nối nhau chạy ngang qua đồng
Một hòn cao lọt xuống nước
Vách xanh treo một mình giữa trời.
Sóng đánh mất nửa chân.
Bóng mặt trời tà đã khuất núi rồi.
(Bấy giờ) cái cảnh mây khói cùng lẫn lộn giữa khe.
Đẩy cái chèo ngắn làm cho bóng lầu lung lay.
Như là đi ngược suối đào là nguồn tiên vậy

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Qua đò Sơn Thuỷ"