Qua Đồi Cỏ Úa

Tác giả:

thơ: Nguyễn Vũ Văn


 

Trưa qua đồi cỏ úa
Nắng hoàng anh đang sôi
Chân gông cùm mỏi mệt
Niềm uất hận không lời
Cánh gió nào không đến
Con chim rừng u hoài
Bầy ong chợt thức giấc
Khua hồn ta tung bay

Trưa trên đồi cỏ úa
Lạc trong kiếp lưu đầy
Xót xa vùng lá sắc
Đời không tháng không ngày

Núi xanh niềm mong đợi
Người võ vàng nơi đây
Đường nào ra biên giới
Gió vẫy vùng cỏ cây

Trưa qua đồi cỏ úa
Dìu linh hồn đang say
Thèm nhen một ngọn lửa
Đốt tan cuộc trần này
Trưa qua đồi cỏ úa
Lạc trong kiếp lưu đầy

Ôi quãng đời cỏ úa
Trưa qua chiều có hay
Ôi quãng đời cỏ úa
Trưa qua chiều có hay

Thảo luận cho bài: "Qua Đồi Cỏ Úa"