Qua Giêng

Tác giả:

hương xuân gởi lại bên nhà
ra Giêng phai lạt lụa là phấn son
én bay đi mất đâu còn
miếng gừng cay cũng dỗi hờn hết cay
quê hương chẳng thể nơi này
nên chi hương Tết chỉ ngần ấy thôi !…

Trần Huy Sao


Thảo luận cho bài: "Qua Giêng"