Qua khe Nước Lạnh

Tác giả:

Lưỡng hàng thuý lãnh quải thanh thiên,
Trắc xuất trung phong thị lãnh tuyền.
Tham khán danh sơn tần hưởng hậu,
Khước kinh tuấn phản hựu liên tiền.
Vô danh đề điểu như tương thức,
Nhập hạ lâm hoa cố tự nghiên.
Lộ tận Thanh Hoa hồn bất giác,
Do nghi Tam Điệp dữ vân hoàn.

Dịch nghĩa

Hai dãy núi xanh kia tự trên trời xanh thõng xuống.
Một bên cái chóp giữa, có giòng nước chảy ra, ấy là suối lạnh
Cứ mảng xem những hòn núi danh tiếng lùi lại phía sau thuyền
Lại giật mình thấy những hòn khác nối nhau mà trồi lên trước mắt.
Con chim gì không biết tên mà nghe kêu ròn rã như quen nhau vậy?
Vào hè rồi, hoa trong rừng tự tươi lấy (vì nhờ có nước khe)
Đường đi đã qua Thanh Hoá, đã đến Ninh Bình rồi mà chẳng biết
Còn ngỡ núi Ba Dội đương quanh quẩn trong mây.

Thảo luận cho bài: "Qua khe Nước Lạnh"