Qua Khung Cửa Hẹp

Tác giả:

Biển chưa ngả sang màu ly biệt
Mặc bao con sóng đã vỡ rồi
Cơn bão xé lòng chưa là: hết!
Gió về vẫn rước mộng ra khơi

Một ngày hiểu ra: mình là đá!
Ngậm ngùi đứng nhìn biển buồn vui
Sao mãi chơ vơ như kẻ lạ
Mình em biển rộng, chẳng chia tôi

Em mang đôi mắt của tiền kiếp
Đêm về nhìn bóng tối qua tôi
Thấy nhau hay vẫn mờ nhân ảnh
Gặp nhau hay vẫn lạc giữa trời

Ừ, tôi chưa khép khung cửa hẹp
Chênh vênh vẫn cứ mở ra đời
Em cứ đi qua cùng gío bão
Mang vào một biển động trong tôi

CV

Thảo luận cho bài: "Qua Khung Cửa Hẹp"