Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể

Tác giả:

Quấy quả chi nhau những những điều
Của ai xem đã đã nên chiều
Trời đem tài sắc cho trông thấy
Người có phong tình mới dám yêu
Buổi lạ có đâu sàm sỡ mãi
Lòng riêng nghe những ngậm ngùi nhiều
Lời này xin nhớ cho ta mấy
Lẩn thẩn đừng màng dạ thấp cao
(Thi ca Nam âm)

Tựa đề: “Qua Nghệ An nhớ bạn hiền, bài 2”.
Giai nhân, ngoài nghĩa chỉ người đẹp, còn tùy văn cảnh, đối tượng mà có những nghĩa khác. Ví dụ: trong Sở từ thì chỉ Sở Hoài Vương, Sở Tương Vương; trong Văn tuyển thì chỉ quần thần; trong thơ Đỗ Phủ “Tuyệt đại hữu giai nhân, U cư tại không cốc” là chỉ người hiền tài.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể"