Quá nửa đường

Tác giả:

Trận đánh chìm vào rừng sâu đang khỏa lại
Xác chiếc Zin nằm rất yên lành
Lá vào buồng lái
Hoa rừng leo quanh
Chiếc xe không về miền Bắc nữa
Cũng không ra kịp chiến trường lịch sử
Cháy dọc Trường Sơn
Nhưng đêm đêm nhìn đồng đội hành quân
Biết mình đi qúa nửa đường nhiệm vụ.

Thảo luận cho bài: "Quá nửa đường"