Qua Sông

Tác giả:

Qua Sông

 Nguyễn Bắc Sơn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một sáng phiêu bồng qua bên sông
Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng
Phật cũng khổ như người khốn khổ
Cúi đầu quay lại bên này sông

 

 

Thảo luận cho bài: "Qua Sông"