Qua sông

Tác giả:

Sông xanh màu vai áo
Sóng xao nghìn bước chân
Bước sang bờ tiền phương
Giọt mồ hôi tạnh hết

Sóng từ đâu tới đâu
Lính mình chưa kịp biết
Chỉ biết sông như mình
Đi suốt đời không mệt.
Khăn Muộn 10-1971

Thảo luận cho bài: "Qua sông"