Qua sông Thuý Ái điếu bà Tiền Trạch

Tác giả:

Hồng nhan diệc nhất tử,
Thuý Ái đáo kim truyền.
Lưu thuỷ khấp chung cổ,
Hàn vân mai viễn thiên.
Hưng vong thành để sự,
Cảm khái mãn đương niên.
Bằng diếu cô bồng hạ,
Thanh phong lưỡng ngạn tuyền.

Dịch nghĩa

Má hồng cũng (một kiếp người) một lần chết như ai
Thế mà đến nay dòng Thuý Ái vẫn còn lưu danh
Từ xưa dòng nước vẫn sụt sùi chảy như khóc
Ở phương trời xa kia, một đám mây lạnh lẽo vùi lên
Ai làm nên nỗi, hoặc ai bị dìm mất, ngảnh lại đều ra thế thế.
Thế mà năm nào, phu nhân lại quá đau buồn mà chi mà gieo đầu xuống sông tự tử…
Nay một mình ta ngồi dưới mui thuyền, nhờ nghìn thu mà ngậm ngùi than cho ai mấy tiếng
Bỗng hai bãi gió đâu xây xung quanh? Hay là “Hữu tình ta lại gặp ta?”
Danh tướng Ngô Cảnh Hoàn đời Lê Hiển Tông (黎顯宗, 1740-1786), dòng dõi danh tướng Ngô Cảnh Hựu đời Lê Trang Tông (1533-1548), quê làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông làm đến Tổng binh chỉ huy sứ, Quản đội Tiền Trạch nên đời sau vẫn thường gọi là “Ông Tiền Trạch”. Năm Bính Ngọ 1786, Tây Sơn cử binh đánh, ông và hai người con trai cầm quân chống cự quyết liệt trên sông Thuý Ái. Thua to, ông cùng hai con đều tử trận. Vợ ông là Phan Thị Thuấn hay tin, lúc đó mới 20 tuổi, gieo mình xuống sông Thuý Ái tử tiết.

Thảo luận cho bài: "Qua sông Thuý Ái điếu bà Tiền Trạch"