Quà Tặng

Tác giả:

Quà Tặng


 Nguyễn Thái Sơn


 

Biết lấy gì mừng lễ cưới của em
lòng hỏi lòng
lại hỏi trời
hỏi đất

Cái quí nhất
tình tôi
em để mất
Biết lấy gì mừng hạnh phúc của em?


Thảo luận cho bài: "Quà Tặng"