Quả tim sân bay

Tác giả:

Chiếc máy bay đã lẫn vào trong mây
Bỏ lại một khoảng trời chờ đợi
Anh cũng vậy sau mỗi lần cất cánh
Lạc mất phi trường và lặng lẽ rơi.

Lửa âm ỉ trên cánh đồng hoa huệ
Tên phi công mất tích tự bao giờ
Đây tháng tận, năm cùng – Đây điểm chết
Hồn du hành không lẽ mãi bơ vơ.

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Quả tim sân bay"