Qua trạm An Sơn

Tác giả:

Tà nhật ỷ lâm chuyển,
Du vân cộng điểu hoàn.
Đông phong xuy thái cấp,
Lôi vũ bất ly san.

Dịch nghĩa

Mặt trời lúc về chiều vẫn xế về rừng y như cũ,
Tầng mây kia bay đi đó đây, tối lại trở về cùng đàn chim.
Gió đông thổi gấp quá,
Những trận mưa dông vẫn xây quanh hoài bên núi không rời.
Tiêu đề trong bản của Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề ghi là An Hương, bản khảo cổ ghi An Sơn.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Qua trạm An Sơn"