Quá Trình Công Tác

Tác giả:

Quá Trình Công Tác

 Lê Ðạt


Tôi ghé như thiểu số phụ gia
Vẩy chữ thăng hoa
Thoáng cà cuống chưa đóng lọ
Ðừng tìm tôi
chỗ những ghế ngồi
Hộp thư
đuôi chớp ngộ đầu ô

 

Thảo luận cho bài: "Quá Trình Công Tác"