Quán Cũ Không Em

Tác giả:

Quán Cũ Không Em

 Lã Thế Phong


Ta tìm lại góc quen ngồi lặng
Tiếng em cười còn vẳng quanh đây
Nhạc tình vang nốt sầu lây
Chiều se mối chỉ màn gầy sợi thưa

Vẫn còn đó dấu xưa tản mạn
Ngụm cà phê bỗng đắng vô ngần
Từ em quên bóng tri âm
Tim ta lệ đá nhỏ trăm năm buồn

 

Thảo luận cho bài: "Quán Cũ Không Em"