Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 2

Tác giả:

Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 2

Hiện nay việc tách bưu chính và viễn thông đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính phải hết sức năng động trong quản lý cũng như trong sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Nhằm giúp các nhà lãnh đạo, các cán bộ quản lý doanh nghiệp Bưu chính trong công tác đổi mới quản lý Bưu chính, trang bị thêm những kiến thức mới về quản lý Bưu chính,

716_p4936
Xin trân trọng giới thiệu
cuốn ” Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 2″
Cuốn sách gồm 12 chương đợc chia thành hai tập
Chương 7: ứng dụng lý thuyết đồ thị trong quản lý
Chương 8: Lý thuyết phục vụ đám đông và ứng dụng trong bưu chính
Chương 9: Mô phỏng vàứng dụng trong quản lý bưu chính
Chương 10: Tổ chức vận hành, bảo dưỡng thiết bị bưu chính
Chương 11: Hệ thống Thông tin Bưu chính
Chương 12: Bưu chính điện tử

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Nguyền Hoài Anh – CN. Ao Thu Hoài
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 186.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 190

Thảo luận cho bài: "Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 2"