Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Tác giả:

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp cho họ những gì họ cần để tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp phù hợp với một hoặc nhiều chuỗi cung ứng có vai trò nhất định trong từng chuỗi cung ứng đó.
Tốc độ thay đổi và sự bất ổn về sự tiến triển của thị trường đã khiến các công ty cần hiểu rõ về chuỗi cung ứng mà họ tham gia và hiểu được vai trò của họ. Các công ty nào biết cách xây dựng và tham gia vào những chuỗi cung ứng mạnh sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường của họ.

146726_p28279mbt

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi cải tiến đồng thời các mức độ dịch vụ khách hàng và tính hiệu quả các hoạt động nội bộ của công ty trong chuỗi cung ứng. Dịch vụ khách hàng ở mức cơ bản nhất có nghĩa là luôn luôn đạt tỷ số đáp ứng đơn đạt hàng cao, tỷ số giao hàng đúng thời hạn cao, và tỷ số sản phẩm khách hàng trả lại vì bất cứ lý do gì thấp. Tính hiệu quả trong nội bộ công ty trong một chuỗi cung ứng có nghĩa là các công ty này có tỷ số thu hồi vốn đầu tư vào hàng tồn kho và vào các tài sản khác hấp dẫn và họ có cách giảm thiểu các chi phí sản xuất và kinh doanh
Mỗi chuỗi cung ứng đều có một kiểu nhu cầu thị trường và các thánh đố kinh doanh riêng nhưng các vấn đề cơ bản giống nhau trong từng chuỗi. Các công ty trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào cũng phải quyết định riêng và chung trong 5 lĩnh vực:
– Sản xuất
– Hàng tồn kho
– Vị trí
– Vận chuyển
– Thông tin

Mục lục:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng
Chương 2: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và tìm nguồn
Chương 3: Các hoạt động của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
Chương 4: Phối hợp chuỗi cung ứng và sử dụng công nghệ
Chương 5: Đánh giá thành tích: Cách đánh giá chuỗi cung ứng
Chương 6: Xác định những cơ hội của chuỗi cung ứng
Chương 7: Phát triển các hệ thống chuỗi cung ứng
Chương 8: Triển vọng của chuỗi cung ứng theo thời – gian – thực

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Công Bình
  • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2030030010548
  • Khối lượng: 374.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 05/2008
  • Số trang: 268

Thảo luận cho bài: "Quản Lý Chuỗi Cung Ứng"