Quán nhớ

Tác giả:

Quán nhớ

 Trương Nam Hương


Ghé vào quán cũ nhớ em ngày xưa

Chao ôi rét quá tháng giêng gió lùa

Giật mình mùa gọi ơ hờ lá thưa

Suốt chiều đa cảm mưa vờ Thiền Quang

Tán si tỏa quán rễ chênh ghế bàn

Tình không hẹn nữa nửa trời bỏ hoang

Dòng thư ngày ấy mực còn run xanh

Lộc đang nắn nót thơ lên lá cành

Em vồi vội nhớ một người… thay anh

Nhớ quanh Hà Nội đến nhòa em thôi

Tháng giêng rét mướt gọi tên nắng trời

Một anh một quán một chiều lá rơi. 

 

Thảo luận cho bài: "Quán nhớ"