Quản Trị Bán Hàng

Tác giả:

Quản Trị Bán Hàng

Trong quá trình phát triển thực tế bán hàng ở Việt Nam, để hoàn thiện lý luận về nghề bán hàng trong xã hội và chức năng bán hàng của doanh nghiệp, môn học Quản trị bán hàng được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học trên cả nước. Nắm bắt sớm được nhu cầu đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những đơn vị tiên phong đưa môn học này vào chương trình đào tạo hệ đại học ngành Quản trị kinh doanh.

Cuốn sách “Quản Trị Bán Hàng” là một bộ công cụ khá hoàn chỉnh, bao quát toàn diện các kiến thức cơ bản của Nghề bán hàng, các kỹ thuật quan trọng và phương pháp kỹ năng bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao, cuối cùng là phương thức kiểm soát và đánh giá bán hàng, Khi các sinh viên ngành. Quản trị kinh doanh và marketing được tiếp cận đầy đủ với kiến thức chuyên môn của công tác bán hàng, họ sẽ nhận thực vị trí, vai trò của người quản trị bán hàng và nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của hoạt động quản trị bán hàng.

45204_51747

Quản Trị Bán Hàng được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài nước,nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động bán hàng và chức năng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nhằm phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và marketing, đặc biệt là sinh viên học hệ tín chỉ thuộc Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Mục lục:

Chương 1. Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng

I. Tổng quan về bán hàng

II. Tổng quan về quản trị bán hàng

Chương 2. Kỹ thuật và phương pháp bán hàng

I. Nghiên cứu hành mua của khách hàng

II. Kỹ thuật bán hàng

III. Bán hàng qua trung gian

Chương 3. Xây dựng kế hoạch bán hàng

I. Các dạng kế hoạch bán hàng

II. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng

Chương 4. Tổ chức bán hàng

I. Tổ chức mạng lưới bán hàng

II. Tổ chức lực lượng bán hàng

Chương 5. Kiểm soát bán hàng

I. Kiểm soát hoạt động bán hàng của doanh nghiệp

II. Giám sát và đánh giá thành tích của nhân viên bán hàng

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Trần Thị Thập
  • Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông
  • Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền Thông
  • Mã Sản phẩm: 8935217100477
  • Khối lượng: 286.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 09/2012
  • Số trang: 296

Thảo luận cho bài: "Quản Trị Bán Hàng"