Quản Trị Chất Lượng

Tác giả:

Quản Trị Chất Lượng – Tái bản 06/09/2009

Trong những năm gần đây, có rất nhiều các doanh nghiệp Việt nam quan tâm và đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp gặp phải tình trạng hệ thống quản lý chất lượng hoặc được thiết kế không phù hợp, hoặc không được duy trì, không phát huy được hiệu quả. Từ đó dẫn đến nhận thức sai về tầm quan trọng và ý nghĩa của hệ thống quản lý chất lượng, và cuối cùng dẫn đến việc hệ thống quản lý chất lượng bị xem nhẹ, trở thành một hệ thống chết, gây cản trở cho quá trình quản lý.

43718_50261

Trong điều kiện cạnh tranh hiện tại và tương lai gần, các doanh nghiệp Việt nam muốn tồn tại và phát triển thì buộc phải thay đổi quan điểm. Từ việc tư duy hành động theo chiến thuật sang tư duy chiến lược, phải xác định được mục tiêu dài hạn, con đường đi đến mục tiêu và phải nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đạt mục tiêu. Đã đến lúc phải nhìn nhận lại việc xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Một hệ thống phải được xây dựng trên cơ sở định hướng chiến lược, được áp dụng linh hoạt như một công cụ hữu hiệu nhằm thực thi chiến lược và được cải tiến liên tục nhằm tối đa hóa lợi ích sử dụng.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề chính như sau:

– Đại cương về chất lượng và quản trị về chất lượng

– Quá trình phát triển của quản trị chất lượng

– Tập trung thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

– Phương pháp quản trị chất lượng

– Bảo đảm độ tin cậy

– Chứng nhận sản phẩm và các hệ thống chất lượng

– Quản trị chi phí về đảm bảo chất lượng

– Quản trị chi phí cho chất lượng trong quá trình phân tích, dự án.

Kinh nghiệm và thực tiễn chỉ ra rằng “Quản trị chất lượng” là một công cụ quan trọng vào bậc nhất để các doanh nghiệp thực hiện được nhiệm vụ mang tầm chiến lược là bảo đảm và nâng cao được chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Phan Thăng
  • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
  • Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng
  • Mã Sản phẩm: 113000050261
  • Khối lượng: 400.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 06/2009
  • Số trang: 416

Thảo luận cho bài: "Quản Trị Chất Lượng"