Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu

Tác giả:

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu

Quản Trị Ngân hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu được biên soạn dựa trên yêu cầu học tập, nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh trong ngân hàng thương mại. Với các nội dung phong phú, đi từ vấn đề tổng quan, đến các nội dung cụ thể trong Quản trị Ngân hàng như Quản trị nguồn Vốn, Quản trị Tài sản nợ, quản trị Tài sản có, quản trị Tài chính, Quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Quản trị Nhân lực…

quan-tri-ngan-hang-thuong-mai

Với những nội dung này, người học sẽ tiếp cận các nội dung quản trị ngân hàng, nắm bắt nội dung, phương pháp quản trị, nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Hương Huy
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Trọng lượng vận chuyển (gram) 550
Kích thước 16 x 24 cm
Author Dương Hữu Hạnh
Số trang 852
Ngày xuất bản 09-2012
SKU 2060020004363
Danh mục Quản trị – Lãnh đạo

Thảo luận cho bài: "Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu"