Quản Trị Tự Học – Làm Sao Quản Lý Sự Thay Đổi Ắt Phải Đến

Tác giả:

Quản Trị Tự Học – Làm Sao Quản Lý Sự Thay Đổi Ắt Phải Đến

Điều chắc chắn trong đời là thay đổi ắt phải đến. Mọi sự vật và hiện tượng quanh ta đang thay đổi, khi chậm, khi nhanh hơn chúng ta muốn, mang lại những trải nghiệm mới mà có khi ta thích và cũng có lúc ta muốn tránh. Các tổ chức cũng thế thôi. Mặc dù thay đổi là tất yếu, nhưng mối ác cảm với sự thay đổi cố hữu tự nhiên trong con người chúng ta tạo ra áp lực gây mâu thuẫn. Không nhận ra và xử lý những mâu thuẫn này là nguyên nhân chính khiến cho những sáng kiến đổi mới không mang lại hiệu quả, tăng trưởng và an toàn như đã trông đợi. Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu điều gì thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức của bạn, làm sao nhận diện ‘người tạo ảnh hưởng’ cho sự thay đổi và kéo họ về phía bạn, làm sao đối phó với những phản ứng tiêu cực và làm sao tạo ra và thực hiện hiệu quả một kế hoạch kinh doanh hướng tới đổi mới.

36934_43477

Chương 1: Vì sao phải thay đổi?

Chương 2: Hiểu rõ hiện trạng

Chương 3: Các động lực thay đổi

Chương 4: Các rào cản của tổ chức ngăn trở sự thay đổi

Chương 5: Các rào cản do con người

Chương 6: Phân tích tổ chức của bạn

Chương 7: Thay đổi để truyền đạt có hiệu quả

Chương 8: Quản lý những sáng kiến đổi mới

Chương 9: Quản trị nhân sự trong sự thay đổi

Chương 10: Đề ra kế hoạch đổi mới

Mời bạn đón đọc.

 

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Brian B. Brown
  • Người dịch: Bùi Duy Lộc
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Nxb Trẻ
  • Mã Sản phẩm: 8934974101840
  • Khối lượng: 130.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 03/2011
  • Số trang: 120

Thảo luận cho bài: "Quản Trị Tự Học – Làm Sao Quản Lý Sự Thay Đổi Ắt Phải Đến"