Quảng Bình, đêm nghe bom toạ độ

Tác giả:

Một đêm thức dậy dăm lần
Toạ độ xa, toạ độ gần – bom rơi,
Cầm canh, pháo kích liên hồi
Dưới trăng suông, thấy cây đồi sém đen…

Bỗng nghe… róc rách triều lên
“Huầy dô” – Lại tiếng đẩy thuyền ra khơi,
“À ơi” – Lại tiếng ru hời
Râm ran sông nước, cuộc đời… vây quanh.

Nằm trong thao thức bình minh,
Tiếng gà – quen đến giật mình: Quê hương!
1972

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Quảng Bình, đêm nghe bom toạ độ"