Quảng Xương

Tác giả:

Ai xây Cầu Ghép trên đường
Cho Tĩnh Gia nối Quảng Xương đôi bờ
Đêm xưa bao nỗi đợi chờ
Phà qua, từng phút từng giờ, đạn bom
Bây giờ mùa gặt vàng thơm
Mênh mông mặt nước cá tôm đây thuyền
Cói, đay xanh biếc một miền
Chè kê thừa đãi bạn hiền lại chơi
Đường dừa rười rượi gió khơi
Hè sang mời bạn… Tuyệt vời Sầm Sơn…
(21-10-1986)

Thảo luận cho bài: "Quảng Xương"