Quê chữ

Tác giả:

Chập mạch chấn động tình quên tiểu sử
Lang thang trang lần quê chữ tìm mình.

Thảo luận cho bài: "Quê chữ"