quên

Tác giả:

quên

 Trần Huy Phương


Muốn quên những vẫn nhớ
Muốn nhạt vẫn không phai
Trốn người như trốn nợ
Rồi mong đợi mệt nhoài.

11.1988

 

Thảo luận cho bài: "quên"