Quên & Nhớ

Tác giả:

Quên & Nhớ

 Bằng Việt


Tuyết ở bên trời không có em
Cả chút mưa bay quá yếu mềm
Cả cánh đồng trăng màu lục nhạt
Như chỉ mơ hồ… nhớ để quên.

Em nhỏ và trong như nước mắt
Chia tay làm mặn mãi môi cười
Vị mặn hễ quên rồi lại nhớ
Nghìn trùng quay lại vẫn em thôi!

(Genève 1995)

 

Thảo luận cho bài: "Quên & Nhớ"