Quên

Tác giả:

Quên

 Phương Triều


Nửa dêm thức dậy ôn bài
Tưởng còn đi học, tới ngày đi thi.
Nhìn em dáng ngủ nhu mì
Tắt đèn.
Dẹp sách
Chữ gì… cũng quên ! 

 

Thảo luận cho bài: "Quên"