Quét Hoa

Tác giả:

Quét Hoa

 Phạm Thiên Thư


Hồn rơi theo từng cánh mang mang
Em bỗng đâu quét cội hoa vàng
Gom tình ta vào trong rổ trúc
Rồi lạnh lùng hắt xuống tràng giang 

 

Thảo luận cho bài: "Quét Hoa"