Quốc Tướng Gia Thần Toán

Tác giả:

iới thiệu truyện:

Ta đối với với ngươi có ân giúp đở,
Cho nên người phải làm cho ta 3 điều:

Điều 1: Từ nay về sau một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy!

Điều 2:  Từ nay về sau không đụng tới thầy tướng số!

Điều 3:  Ngươi nhớ kỹ a, không được thích nam nhân!”

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Quốc Tướng Gia Thần Toán để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Quốc Tướng Gia Thần Toán"