Quỳ hướng hoàng hoa

Tác giả:

Kim cốc chi lan triêm thuỵ vũ,
Ngọc đường đào lý mãn xuân phong.
Đãn hiềm lão phố thu sương đạm,
Hạnh hữu quỳ tâm cúc vị dung.

 
Võ Hoài Nam vong niên hiền hữu huệ tần, nguyên đán Kỷ Dậu.

Bài thơ được tác giả viết trình bày bằng lối thư pháp chữ Việt gồm cả chữ phiên âm và bản dịch, không có bản chữ Hán.

Nguồn: thủ bút của tác giả

Thảo luận cho bài: "Quỳ hướng hoàng hoa"