QUY LUẬT

Tác giả:

QUY LUẬT

 Nguyễn Đình Quyền


Quy luật là gì hỡi người ơi !
Thời gian, không gian cứ mỉm cười
Đố ai đếm đợi khách quan đến
Sự vật, hiện tượng vẫn đang trôi …

Đem đổi điều hay lẽ cỏn con
Nửa như chia chác, nửa như còn
Giấu ngay kẻo phải vờ xem thấy
Nhân gian hiện hữu trong mắt non

Lặng lẽ sông chảy những lệ đau
Vạt nắng nhìn theo cũng ngã sầu
Thổi chi tiếc nuối hương hoa tiếc
Cơn gió làm mây run quá sâu !

Ta đớn đau buồn thôi mảnh tan
Giọt nước đừng rơi ! Ly đã tràn …
Oà bao vô vọng cười câm nín
Cắn nát hồn găm buốt tim gan …

Tháng 11-1997

 

Thảo luận cho bài: "QUY LUẬT"