R e l e a s i n g . . .

Tác giả:

R e l e a s i n g . . .

 Phù Dung


” i release you 
my dearest friend
out of my life 
out of my love
out of sad memories 
that still make me feel hurt
that still come back on every day 
on every chance…” vnkn
  

trái tim tôi say
                   xin hãy mang theo người
nước mắt ngất ngây 
                          xin hãy ướt mi người
treo trái tim tôi khô 
                   trên cánh buồm căng gió
đổ nước mắt tôi đầy
                   vun sóng cuốn thuyền trôi 

một cánh cửa mở 
                      một hồn còn phiêu lãng
một cánh cửa đóng 
                         một hồn vẫn mộng du
gửi trên tay nhau 
                        nụ vàng hoa của nắng
gửi trong tiếng cười 
                        âm vọng khúc đàn thu

ơi người cứ ra đi 
                          xin đừng xoay mặt lại
dây thương xưa đã đứt 
                       phím yêu xưa đã chùng
rũ tàn giấc mê cung 
                             rũ xa trời băng hoại
sương rơi trên lá vỡ 
                       đêm rơi trong lạnh lùng

Phù Dung 
feb.03.2006

 

Thảo luận cho bài: "R e l e a s i n g . . ."