R e l e a s i n g . . .

Tác giả:

” i release you
my dearest friend
out of my life
out of my love
out of sad memories
that still make me feel hurt
that still come back on every day
on every chance…” vnkn

trái tim tôi say
xin hãy mang theo người
nước mắt ngất ngây
xin hãy ướt mi người
treo trái tim tôi khô
trên cánh buồm căng gió
đổ nước mắt tôi đầy
vun sóng cuốn thuyền trôi

một cánh cửa mở
một hồn còn phiêu lãng
một cánh cửa đóng
một hồn vẫn mộng du
gửi trên tay nhau
nụ vàng hoa của nắng
gửi trong tiếng cười
âm vọng khúc đàn thu

ơi người cứ ra đi
xin đừng xoay mặt lại
dây thương xưa đã đứt
phím yêu xưa đã chùng
rũ tàn giấc mê cung
rũ xa trời băng hoại
sương rơi trên lá vỡ
đêm rơi trong lạnh lùng

Phù Dung
feb.03.2006

Thảo luận cho bài: "R e l e a s i n g . . ."