Ra Cửa

Tác giả:

Ra Cửa

 Trịnh Ðường


Biết chắc không có em
Anh vẫn đi ra cửa
Tay cầm nắm đấm xoay
Mắt run theo tay mở

Cái gì sau cánh cửa
Một khoảng trống mênh mông
Anh đứng vào khoảng trống
Vẫn không phải là em

Chiều nay sau cánh cửa
Khoảng trống lại gọi anh
Không cưỡng được lòng mình
Anh lại đi ra cửa. 

 

Thảo luận cho bài: "Ra Cửa"