Ra Đồng

Tác giả:

Trải tấm khăn bàn nhỏ
kẻ ô trắng ô xanh
trên cánh đồng vàng rạ
gió tung bồ công anh
hắt hơi
hắt hơi
em ngồi xoay ngược gió
hí hoáy dăm ba hàng
anh tựa cây dưới nắng
khẽ khàng lời ru trưa
à ơi
à ơi
Buông đàn anh khép mắt
em ngắt đóa hoa xinh
tay rút từng cánh mỏng
xem thương nhiều hay không
này một, un peu
này hai, beaucoup
này ba, de tout mon coeur
câu trả lời anh biết
em chả viết vào đây *

* từ thơ Nguyễn Nhược Pháp

Góc

Thảo luận cho bài: "Ra Đồng"