Rainy Days and Mondays – Những Ngày – Mưa và Thứ Hai

Tác giả:

1.
Dường như ta đang nghe tuổi đi mỗi ngày
Già theo mùa mưa nhớ ai
Dài lê thê buồn như thứ hai

Con tim ta lỗi bước
Đường đi nào ai phía trước
Ngày mưa ơi,
Sầu cho ta đếm thứ hai mệt nhoài !

2.
Lòng ta cô đơn cứ đóng vai gã hề
Người vui mà ta ủ ê
Nhìn quanh xa lạ như nằm mê

Chân đi không nơi đến
Lòng như người say chóng chếnh
Ngày mưa lâu,
Làm sao qua hết thứ hai buồn rầu !
…………………………………..

ĐK

Bỗng đâu – ta chạm nhau –  dạt dào – bờ anh neo thuyền em –  bình yên
Thuyền em trôi bao lâu đến bến anh

Bỗng đâu – ta gặp nhau – trời cầu vồng treo sau  mưa thứ hai  :)
Lòng hân hoan mở lối đến với nhau
Tình mộng du phải không ?

3.
Ngày mưa trôi buông xuôi, thứ hai trầm ngâm
Lời ta nằm sâu đáy tim
Tìm nơi đâu tình,  “mưa bóng mây” ?

Chân đi không nơi đến
Lòng như người say chóng chếnh
Ngày mưa ơi,
Sầu cho ta đếm thứ hai mệt nhoài !
……………….
……………….
……………….
……………….

ĐK
Dễ đâu – ta chạm nhau –  dạt dào – tình anh bên em thắm xanh
Thuyền em mơ bao lâu đến bến anh

(lên tông)

4.
Ngày mưa trôi buông xuôi , thứ hai ướt mèm
Ngập tủi hờn chôn đáy tim
Tìm nơi đâu tình, “mưa bóng mây” ?

Chân đi không nơi đến
Lòng như người say chóng chếnh
Ngày mưa ơi,
Sầu cho ta đếm thứ hai mệt nhoài !

Chân đi không nơi đến
Lòng như người say chóng chếnh
Ngày mưa ơi,
Sầu cho ta đếm thứ hai …. mệt nhoài !


bài gốc

Rainy Days and Mondays – The Carpenters

Talkin’ to myself and feelin’ old
Sometimes I’d like to quit
Nothing ever seems to fit
Hangin’ around
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

What I’ve got they used to call the blues
Nothin’ is really wrong
Feelin’ like I don’t belong
Walkin’ around
Some kind of lonely clown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Funny but it seems I always wind up-a here with you
Nice to know somebody loves me
Funny but it seems that it’s the only thing to do
Run and find the one who loves me. (the one who loves me)

What I feel has come and gone before
No need to talk it out (talk it out)
We know what it’s all about
Hangin’ around (hangin’ around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Funny but it seems that it’s the only thing to do (only thing to do)
Run and find the one who loves me.

What I feel has come and gone before
No need to talk it out (talk it out)
We know what it’s all about
Hangin’ around (hangin’ around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Hangin’ around (hangin’ around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Sài Gòn,  12/08/2012
Leaqua

Thảo luận cho bài: "Rainy Days and Mondays – Những Ngày – Mưa và Thứ Hai"