Rắn-xưa-vàng

Tác giả:

1.
Vàng xưa,
vỗ giấc tay lùa.
Em căng,
gió chiết-tụ mùa từng đêm.

2.
Cát-thời-gian
đụn bên hiên,
em hôn quá khứ
bên triền tương-lai.

3.
Anh đau lụi ngõ tàn phai.
Em / thay da / rắn-hóa ngày tình-nhân.

4.
Tóc mê tơ thoảng,
mơ màng. Em rên,
rúng cả địa đàng
cổ-kim.

5.
Ta tìm nhau.

– trong quãng sâu –

Cung màu trầm.
Ẩn ví-dầu trăm năm.

Thảo luận cho bài: "Rắn-xưa-vàng"