Rằng Bình Minh Đợi

Tác giả:

  1. Xuân thu trang điểm tình hình
    Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa
    Ghé thăm Thần Nữ xin thưa
    Rằng bình minh đợi cơn mưa buổi chiều

Thảo luận cho bài: "Rằng Bình Minh Đợi"