Rang Đậu Phộng Bằng Toaster

Tác giả:

Rang đậu phụng bằng toaster rất tiện là mình không phải đứng một bên mà khuấy khuây.

Tuỳ theo công suất của toaster, Tien nên bắt đầu từ nhiệt độ thấp nhất rồi làm quen với cách rang bằng toaster dần dần sẽ có kinh nghiệm hơn. Nên set brown ở mức light; bake/broil ở mức cao hơn defrost chút, tức là khoảng 250; toast on.

Đậu bỏ vào cái khay có sẵn trong toaster loại không có lỗ, chỉ nên đều một lớp khít nhau thôi cho dễ vàng đều. Canh cho đầu hơi vàng, thì lấy ra sàn sàn để thay đổi vị trí của đậu, rồi bỏ vô trở lại cho đến khi vàng quanh cả hột đậu thì lấy ra ngay.

Cẩn thận khay nóng rất dễ bị phỏng. Nếu thấy đậu vừa vàng tới thì lấy khay ra để đậu nguội trong khay thì không sao, nhưng nếu đậu đã vàng quá lố sắp chuyển qua nâu rồi thì mau mau trút đậu vào vật đựng khác như cái tô bằng sứ, sành gì đó cũng được. Còn nếu đậu vàng mà chưa vàng lắm cứ cúp điện để trong toaster hưởng thêm hơi ấm còn sót lại cho vàng tới cũng không sao. Làm qua một lần sẽ có kinh nghiệm đó Tiên ơi.

Chúc thành công.

Thảo luận cho bài: "Rang Đậu Phộng Bằng Toaster"